Безопасна и чиста работа с Foam Cutting station

СЪВЕТИ ЗА ЧИСТА И БЕЗОПАСНА РАБОТА С FOAM CUTTING STATION

 

1. Отвори комплекта и огледай за дефекти и непочистени инструменти. Ако има такива - информирай супервайзора!

2. Внимавай с нагорещената жичка - опасност от изгаряне! Ако се изгориш - бързо в тоалетната да поливаш раната със студена вода за минимум 10мин. Ако това не е достатъчно, се обърни към супервайзора или Бърза помощ(?)!

3. Изпозвай принудителната вентилация за да разсееш газовете и дима от стопяването на пяната! Ако работиш повече от 1 час, използвай маска за дишане с хепа филтър и активен въглен! Ако не носиш своя, се обърни към супервайзъра!

4. Работи при минимум 50см разстояние между мястото на активно стапяне и носа/устата ти!

5. Използвай прахосмукачката и/или четката за събиране на буклуци и почисти след себе си старателно!

6. Ненужните парчета и боклуци постави внимателно в кофата за ПВЦ отпадък!

7. Старателно прибери машините, инструментите и консумативите в кутията, като внимаваш да не прескрипеш кабели или да не счупиш стърчащи части и копчета.

8. Информирай супервайзора, че си приключил работа. Негов е ангажимента по пребиране на кутията на мястото й!

Приятна, ползотворна и безопасна работа!

Полезни линкове

Контакти

София, комплекс на УАСГ
бул. Христо Смирненски №1
Лаборатория за градски дизайн team@smartfablab.org