Контакти

София, комплекс на УАСГ
бул. Христо Смирненски №1
Лаборатория за градски дизайн

email: team@smartfablab.org

Работно време: 
понеделник-петък - 10.00 - 18.00


Полезни линкове

Contact

София, комплекс на УАСГ
бул. Христо Смирненски №1
Лаборатория за градски дизайн team@smartfablab.org