< Events

Макетирай Лесно 2

12.11.2019
Това е едно от поредица събития за споделяне на опит и дискусия по темата за "Макето-правенето".

Чрез нагледни примери на студентски и професионални макетни задачи ще представим различни подходи и стилове в макетирането. Ще разкажем и демонстрираме какви материали и технологии можем да използваме за тях и как да си помогнем в майсторенето с ръчните и дигиталните машинки (3Д принтер, Лазер и Фреза) в лабораторията.

Заедно с това ще представим новите правила за работа на студентите в Smart Fab Lab. Въвеждаме нови инструктажи, система за резервации и семестриални абонаменти, които ще направят макетирането по-организирано, по-достъпно и по-евтино.

Линк към събитието във facebook:  https://www.facebook.com/events/2435607573344243/

Програма:


- 18:30 -19:30 - Споделяне на добри практики и опит в макетирането - от студенти за студенти;
- 19:30 - 20:00 - арх. Ясен Павлов ще разкаже за професионалните макети за архитектурна презентация и визуализация 

- 20:00 - 20:30 - Как да макетираме в СмартФабЛаб - Представяне на новите възможности и условия

 

 

Agenda

12.11.2019 18:15 12.11.2019 21:00 Споделяне на добри практики и опит в макетирането - от студенти за студенти;
12.11.2019 18:15 12.11.2019 21:00 арх. Ясен Павлов ще разкаже за професионалните макети за архитектурна презентация и визуализация
12.11.2019 18:15 12.11.2019 21:00 Как да макетираме в СмартФабЛаб - Представяне на новите възможности и условия

Полезни линкове

Contact

София, комплекс на УАСГ
бул. Христо Смирненски №1
Лаборатория за градски дизайн team@smartfablab.org