< Events

Прахоброячи

27.01.2018

Съвместно с Greenpеаce България и Robotev, на 27.01.2017г. в Smart Fab Lab се проведе работилница по сглобяване на "Прахоброячи" - устройства за измерване на запрашеност във въздуха.

Проектът „Прахоброячи“ има за цел да информира гражданите по въпросите, свързани с качеството на атмосферния въздух. Прахоброяч е устройство, изградено на отворена платформа, което сигнализира при наличие на замърсяване на въздуха над пределно допустими стойности.

Под формата на комплект, разработен от работилница Роботев това устройство позволява на потребителите да измерват нивата на фини прахови частици в района, в който живеят. Вграденият датчик е с компактни размери и засича фини прахови частици (ФПЧ) с размер между 2.5 и 10 микрометъра.

Освен умения за зопяване и електроника, участниците имаха възможност да проектират и 3D принтират кутиите за своите устройства.

Споделяме снимки от събитието на част от участниците:

Емилия Очкова-Димитрова
София Ангелова
Георги Червендинев
Мартин Иванов

Полезни линкове

Contact

София, комплекс на УАСГ
бул. Христо Смирненски №1
Лаборатория за градски дизайн team@smartfablab.org