< Events

ПЕЧЕНИ ДАННИ – Grasshopper skill sharing

Grasshopper е среда за визулано програмиране разработена като plug-in за Rhino.

Голямото преимущество, което притежава Grasshopper е, че ни дава възможност да проектираме алгоритми за манипулация на данни без да е необходимо да знаем какъвто и де е било език за програмиране. Осен това работейки в средата за 3D модлелиране на Rhino в grasshopper ще откриете много от познатите ви команди и функционалност, като бързо ще се почувствате в свои води и ще можете да реализирате идеите си.

В skill sharing-а ще си говорим за:

– дизайн на процеси (не на резултат);
– работа с големи количества данни;
– генериране на решения адаптирани към ограничения;
– автоматизация на досадни дейности;
– ще погледнем няколко примера;
– ще се запознаем с grasshopper.

Какво се очаква да се случи в lab-a?

– ще се запознаем с user interface-a на plugin-a;
– логиката на работа;
– ще развием няколко прости примерни модела;
– ще погледнем примери за връзката на grasshopper с други системи: processing, arduino, reactivision, web и т.н.

Какво е необходимо за да участваш:
– да се регистрираш на workshop@smartfablab.org с 3 имена и мобилен телефон;
– да носиш преносим компютър с предварително инсталиран софтуер – Rhino&Grasshopper.

Важно! В първите си издания, курсът за споделени умения е без такса, тъй като има за цел да стимулира ползването на параметричен софтуер и свързаните с това технологии за бързо прототипиране в креативните процеси на архитекти, инженери и дизайнери.

Category

Tags

Lecturers

Николай Митов

Gallery

Полезни линкове

Contact

София, комплекс на УАСГ
бул. Христо Смирненски №1
Лаборатория за градски дизайн team@smartfablab.org