РаСТЕМ център, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"

03.02.2022

Училищата са в процес на цялостно преосмисляне и актуализация към съвременните нужди за знания и умения, както и професиите на бъдещето.

Министерство на Образованието и Науката осъществява пилотен проект за изградане на комплексна СТЕМ среда в 260 училища в цялата страна.

90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" изгражда един от тези СТЕМ центрове използвайки качествените услуги на архитекти с опит в проектирането на образователна архитектура от студио LUSIO.

Тук можете да разгледате виртуална разходка в част от пространствата на РаСТЕМ

Полезни линкове

Contact

София, комплекс на УАСГ
бул. Христо Смирненски №1
Лаборатория за градски дизайн team@smartfablab.org