< Events

Arduino Курс

01.01.2015

Използване и програмиране с платки Ардуино

Category

Lecturers

Симеон Радев

Gallery

Полезни линкове

Contact

София, комплекс на УАСГ
бул. Христо Смирненски №1
Лаборатория за градски дизайн team@smartfablab.org